Renhold er et av de områdene hvor mange virksomheter undervurderer hvilke behov de har. Det er mange grunner til dette. For eksempel vurderer man ofte renhold opp mot kostnad, eller man kan undervurdere hvor ofte rengjøring er nødvendig. Rengjøringsbehovet vil være avhengig av type virksomhet, men følgene av feil type rengjøring kan skape forskjellige ulemper for ansatte eller for arbeidsplassen.

Trivsel
En stor følge av at mange undervurderer riktig renhold på arbeidsplassen, kan være at trivselen ikke blir den samme. Når det er rent i lokalet, på toaletter og i kjøkkenområder på en arbeidsplass, vil dette gi et bedre grunnlag for at de ansatte trives, noe som også påvirker effektivitet. Personer vil ha ulikt nivå når det gjelder rengjøring og når dette påvirker trivselen. Det finnes mange personer som vil reagere på ethvert tegn på oppsamling av støv eller skitt, mens noen kan trives selv om det ikke blir rengjort hver dag.

Helse
Likevel er det viktig at renhold utføres etter behov. Ved å undervurdere behovet for rengjøring kan dårlig luft og støv påvirke den generelle helsen hos de ansatte. Hvis man over tid undervurderer behovet for rengjøring, så kan ansatte utvikle luftveissykdommer som følge av redusert luftkvalitet. Dårlig luftkvalitet kan også forårsake tretthet og at energinivået reduseres mens man er på jobb, noe som ikke er ønskelig for de fleste arbeidsgivere. På grunn av helsefaktorer stilles det krav fra Arbeidstilsynet til nivået av renhold på arbeidsplassen. I noen situasjoner kan mangel på renhold forårsake at arbeid stoppes av Arbeidstilsynet til renholdet er i henhold til krav. Dette kan for eksempel gjelde skoler og restauranter eller andre spisesteder.

Hygiene
En av de viktigste faktorene rundt riktig rengjøring er hygiene. Hvis renholdet er dårlig, vil faren for smitte av sykdommer øke. Mange er ikke klar over hvor mye bakterier som samles opp arbeidspulter, trapperekkverk og dørhåndtak, som lett kan overføre smitte blant brukere. Man kan også risikere matforgiftning ved manglende hygiene på kjøkken eller andre steder hvor mat eller drikke tilberedes eller serveres. Serveringssteder som restauranter, barer og puber med generell dårlig renhold kan påføre alvorlige helsekonsekvenser for gjester og ansatte, samt resultere i omsetningsforbud eller stengning av Mattilsynet ved tilsyn.

Renholdsstandarder
Eurox Renhold har egne renholdsstandarder som er høyere enn det som er påkrevd av myndighetene for ulike typer lokaler. Vi vet at det er ulikt renholdsbehov for serveringssteder, kontorlokaler, utdanningsbygg eller fellesområde, og at renholdet må justeres for å dekke de forskjellige behovene for å ivareta innemiljø, helse og hygiene.